Selleks, et küünalde põletamine kulgeks võimalikult ohutult, pea kinni järgmistest reeglitest:

  • Ära aseta küünalt tõmbetuule kätte
  • Jäta põlevate küünalde vahele tootja poolt ettenähtud vahemaa, mis on üldjuhul märgitud küünlakarbile (nt 10-12 cm)
  • Põleta küünalt kindlasti selleks ettenähtud küünlaalusel
  • Ära põleta küünalt kergesti süttivate esemete lähedal
  • Kustuta küünlaleek vastava abivahendiga summutades, mitte puhudes
  • Ära jäta küünalt järelevalveta põlema
  • Ära liiguta põlevat küünalt