Kerzenfarm Hahn küünaldes on kasutatud spetsiaalseid küünlavärve, mida on kontrollitud keskkonnauuringute instituudi Ökometric GmbH (The Bayreuth Institute of Environmental Research) poolt toksiliste ainete suhtes.

Uuringute tulemused näitavad, et värvid ei kujuta küünalde põlemisel ohtu inimese tervisele. Küünaldes kasutatud värvid ei sisalda kantserogeenseid, mutageenseid ega reproduktiivseid toksilisi ühendeid ning vastavad Gütegemeinschaft Kerzen e.V. (http://www.kerzenguete.com/) nõuetele.

Värvid omavad RAL-akrediteeringut, mis on küünalde kvaliteedimärk Saksamaal. Kõik toormaterjalid on EINECS ja TSCA nimekirjades loetletud ning REACH direktiivi kohaselt registreeritud. Lisaks sellele vastavad värvid OSHA nõuetele.